Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt.

Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil Fagron in aanvulling op de behandelend arts en/of apotheker informatie verstrekken over gezondheid, ziek zijn en het correct gebruik van medicijnen. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van behandelend arts of
apotheker vervangen. De informatie op deze site kan niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een
arts of specialist te worden geraadpleegd.

Fagron heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten.
Fagron is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van Fagron vallen. Fagron is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Deze website met internetadres www.dexamfetaminedmb.nl en alle
informatie die op deze site is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Onze veelgestelde vragen